Farmaceutische zorg voor parkinsonpatiënten

Medicijngebruik bij de ziekte van Parkinson is maatwerk. Patiënten gebruiken vaak veel (verschillenden) soorten medicatie en komen gemiddeld vier keer per jaar bij de apotheek. De apotheker heeft daarin een belangrijke begeleidende en adviserende rol.

Medicijngebruik bij de ziekte van Parkinson is maatwerk. Patiënten gebruiken vaak veel (verschillenden) soorten medicatie en komen gemiddeld vier keer per jaar bij de apotheek. De apotheker heeft daarin een belangrijke begeleidende en adviserende rol.

Inhoud

De behandeling van parkinsonpatiënten is complex. Om u meer inzicht te geven, krijgt u eerst een introductie in de ziekte van Parkinson. Deze introductie is toegespitst op de klinische verschijnselen en medicamenteuze behandeling. Veel patiënten krijgen te maken met een diversiteit aan medicatie en formuleringen, die allemaal hun eigen plaats in de behandeling hebben. Daarnaast kan de medicatie die voor andere aandoeningen wordt gegeven van invloed zijn, omdat deze medicijnen interacties kunnen geven met de parkinsongerelateerde medicijnen. Ook het verbeteren van de therapietrouw bij parkinsonpatiënten is van groot belang. Een verhoging van de therapietrouw kan namelijk bijdragen aan het voorkomen van onnodige complicaties, ziekenhuisopnames en daarmee ook het voorkomen van onnodige kosten.


Leerdoelen

 • Beoordelen of de juiste medicatie in de juiste doseringen op de juiste tijdstippen is voorgeschreven voor de patiënt met de ziekte van Parkinson met zowel motorische- als niet motorische symptomen;
 • Bepalen of en wanneer een patiënt generieke substitutie kan verdragen;
 • De stappen van een medicatiebeoordeling omschrijven;
 • Het verschil tussen medicatiebeoordeling en medicatiebewaking aangeven;
 • Patiënten herkennen die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling;
 • De farmacotherapeutische analyse met behulp van de STRIP kunnen uitvoeren op een (papieren) casus;
 • Met PD interacterende co-morbiditeit en comedicatie herkennen;
 • Mogelijke alternatieven voor potentieel problematisch medicatie aandragen op basis van aangedragen literatuur;
 • Inschatten hoe therapieontrouw werkt. Persoonlijke opvattingen over ziekte zijn hierbij belangrijk. Het geven van informatie alleen werkt niet. Een "one size fits all" benadering zal in weinig succes resulteren. Daarnaast heeft de apotheker een aantal handvatten die hij kan gebruiken om het gesprek over therapietrouw aan te knopen met de patiënt;
 • Bepalen hoe hij met zijn eigen apotheek informatie systeem therapieontrouwe patiënten kan selecteren;
 • Therapietrouw inschatten en de voor- en nadelen van de diverse meetinstrumenten m.b.t. therapietrouw benoemen.


Studiemateriaal

Ongeveer 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing ontvangt u alle relevante scholingsdocumenten, waaronder de studiehandleiding.


ParkinsonNet apotheker

Na de scholing krijgt u de keus om aan te sluiten bij ParkinsonNet. Als deskundige parkinson-apotheker kunt zich dan in uw regio profileren en u bent voor patiënten en verwijzers vindbaar in de online Parkinson Zorgzoeker. Om de kwaliteit van de zorgverleners in het netwerk te waarborgen, heeft ParkinsonNet een kwaliteitsbeleid opgesteld dat geldt voor alle ParkinsonNet zorgverleners. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot het herregistreren en de deelnamevoorwaarden.

Studiebelasting

De scholing bestaat uit één scholingsdag van 6 contacturen.


Verplichte voorbereidingsopdracht

U dient ter voorbereiding een casus aan te leveren, voorafgaand aan de scholing. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer 4 uur.


Toelatingseisen

U dient voldoende vaardigheden te hebben om medicatiebeoordelingen uit te voeren. Dat kan enerzijds blijken uit het volgen van de SAFE of PIAF cursus danwel dat u zelf op dit moment medicatiebeoordelingen uitvoert in de dagelijkse praktijk (minimaal 20 per jaar).  


Locatie

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?