E-learning Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson
Alleen ParkinsonNet deelnemers kunnen zich inschrijven voor deze scholing.

Uw kennis vergroten over palliatieve zorg en meer bewust worden wat het regionale netwerk Palliatieve Zorg mogelijk kan betekenen? Volg dan deze blended e-learning wanneer het u uitkomt (dus niet alleen op 31-12-2024).

Uw kennis vergroten over palliatieve zorg en meer bewust worden wat het regionale netwerk Palliatieve Zorg mogelijk kan betekenen? Volg dan deze blended e-learning wanneer het u uitkomt (dus niet alleen op 31-12-2024).

Inhoud

Helaas is er nog geen genezing mogelijk voor de ziekte van Parkinson en is het daardoor onvermijdelijk dat mensen met de ziekte van Parkinson door - of in ieder geval mét - de ziekte sterven.


Palliatieve zorg kan juist ook voor veel mensen met de ziekte van Parkinson een belangrijke rol spelen. De palliatieve zorgbenadering focust op het psychosociale welzijn en heeft tot doel het fysieke (zo min mogelijk pijn) en het psychosociale welzijn (rustig, comfortabel, veilig gevoel) bij mensen te bevorderen.


In de blended e-learning staan de volgende vragen centraal:

  • Wanneer wordt gesproken over palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson?
  • Wat kan ik bieden als zorgverlener in de palliatieve fase?
  • Hoe kan ik een gesprek voeren over de toekomstige wensen van iemand met parkinson en diens naasten? 
  • Wat kan een consultatieteam palliatieve zorg bieden en hoe kan ik hen consulteren?

Waarom is het een blended e-learning? De scholing bestaat uit twee onderdelen: het volgen van de e-learning en het uitvoeren van een aantal opdrachten binnen uw regio.


Opbouw modules en leerdoelen

MODULE 1 - Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson

In deze module wordt ingegaan op het ontstaan van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast wordt stilgestaan bij wat palliatieve zorg kan betekenen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.


MODULE II - Behandeling en begeleiding

In de tweede module wordt aandacht besteed aan de vier pijlers van palliatieve zorg (fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel) in relatie tot de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Ook komt hierin de stervensfase en de zorg aan nabestaanden aan bod.


MODULE III - Gezamenlijke besluitvorming

De afsluitende module staat in het teken van gezamenlijke besluitvorming 

met aandacht voor Advance Care Planning en wilsverklaring.

Studiebelasting

Studieduur: Ongeveer 300 minuten (e-learning en opdrachten binnen de regio).

Toegang: Vanaf het moment dat u toegang heeft tot de e-learning heeft u maximaal 1 jaar de tijd om deze succesvol af te ronden.


Deze e-learning is geaccrediteerd door:

VenVN - 4 punten

VSR - 4 punten

Kwaliteitshuis Fysiotherapie - 4 punten

Stichting ADAP - 4 punten

ABAN - 3 punten (Algemene scholing cluster 1, 2 en 3)


Toelatingseisen

Om er zeker van te zijn dat de e-learning werkt raden we u aan deze te volgen in Chrome, Firefox of Safari. Vanwege veiligheidsredenen werkt de e-learning niet in Internet Explorer.


Locatie

Online
Contact

Heeft u vragen over deze scholing?