Interesselijst cursus parkinson(isme) voor verzorgenden 2024

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans hen beter te begeleiden en schrijf u in!

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans hen beter te begeleiden en schrijf u in!

Inhoud

Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden, wordt de cursus eind 2023/begin 2024 aangeboden. Meld u aan voor de interesselijst/wachtlijst zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen voor deze cursus.


De ziekte van Parkinson is complex door het brede scala aan klachten die ook nog per persoon kunnen verschillen. Juist daarom is het zo belangrijk dat zorgverleners kennis hebben over de ziekte, de behandelopties en de gevolgen van de ziekte op het leven én ook vaardigheden bezitten om de zorg en begeleiding (ook in de laatste fase van het leven) zo goed mogelijk vorm te geven. Tijdens deze cursus krijgt u de kennis en vaardigheden hiervoor aangereikt.


De volgende onderwerpen komen aan bod:


 • Wat is de ziekte van Parkinson;
 • De ziekte van Parkinson en behandeling in de gevorderde fase;
 • Medicatie en de ziekte van Parkinson;
 • Mobiliteitsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Cognitieve, emotionele en gedragsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Autonome - en slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson;
 • Slik en voedingsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Uitscheidingsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Communicatieproblemen bij de ziekte van Parkinson.


Door de kleine groep karakteriseert deze dag zich als laagdrempelig en interactief met voldoende ruimte voor (eigen) praktijkvoorbeelden. 


Leerdoel

Basiskennis en -interventies met betrekking tot de ziekte van Parkinson voor de verzorging binnen de gevorderde fase.

Studiebelasting

Studieduur: 1 dag

Zelfstudie: 1 uur


Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing een e-mail met alle relevante scholingsdocumenten. 


Voorbereidingsopdracht

Voor deze cursus maakt u een korte voorbereidingsopdracht.


Toelatingseisen

 • diploma verzorgende (3-IG)
 • werken binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting.
 • een aanstelling waarbij u zorgt voor één of meerdere mensen met de ziekte van Parkinson

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?