Opleiding tot parkinsonverpleegkundige 2021 / 2022

De zorg voor parkinsonpatiënten is complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering. De parkinsonverpleegkundige heeft in deze aanpak een coördinerende taak en is voor de patiënt en zijn naasten een deskundige begeleider in het ziekteproces.

De zorg voor parkinsonpatiënten is complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering. De parkinsonverpleegkundige heeft in deze aanpak een coördinerende taak en is voor de patiënt en zijn naasten een deskundige begeleider in het ziekteproces.

Inhoud

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij naast de motorische klachten (als tremor, stijfheid en traagheid) ook sprake is van non-motorische klachten (cognitie, stemming, gedrag, mictie). De ziekte van Parkinson worden gekenmerkt door een diversiteit aan problemen die vaak een nadelige invloed hebben op elkaar. Dat maakt de zorg voor parkinsonpatiënten complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering. De parkinsonverpleegkundige heeft in deze multidisciplinaire aanpak een coördinerende taak en is voor de patiënt en zijn naasten een deskundige begeleider tijdens het (langdurige) ziekteproces.

De opleiding is ontwikkeld vanuit de praktijk waarin de parkinsonverpleegkundige zich begeeft. In deze opleiding leert u de vereiste competenties om de beste zorg te bieden aan parkinsonpatiënten en hun naasten. De opleiding bestaat uit verschillende onderwijsactiviteiten zoals hoorcolleges en onderwijsleergesprekken, vaardigheidsonderwijs, discussievormen, praktijkopdrachten, patiëntenverhalen en het werken met simulatiepatiënten.


Inhoud opleiding aan de hand van de 7 CanMEDSrollen

 • Vakinhoudelijk handelen: de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen, medische behandeling, paramedische behandeling, motorische en niet-motorische symptomen (cognitie, autonome functie, slaap, gedrag en stemming), seksualiteit, coping, arbeid, zelfmanagement, klinisch redeneren, gezamenlijke besluitvorming en palliatieve zorg.
 • Maatschappelijk handelen: ethisch redeneren;
 • Samenwerking: multidisciplinair samenwerken, coördineren;
 • Kennis en wetenschap: (verpleegkundige) classificatiemodellen, evidence based handelen;
 • Communicatie: regievoering en gespreksvaardigheden, familiegesprekken;
 • Professionaliteit en kwaliteit: profileren, organiseren van verpleegkundig spreekuur, regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie, presentatievaardigheden.


Leerdoelen

De deelnemer kan na de opleiding:

 • aan parkinsonpatiënten, hun naasten, andere zorgverleners of instanties en het multidisciplinaire ParkinsonNet(werk) concrete uitleg geven over de functie en de rollen van de parkinsonverpleegkundige.
 • aan parkinsonpatiënten en hun naasten uitleg geven over de pathogenese en (para)medische behandelingen bij de ziekte van Parkinson.
 • verpleegkundige diagnoses vaststellen en interventies beschrijven met betrekking tot responsfluctuaties, motorische symptomen, autonome functiestoornissen, slaapstoornissen, seksuologische problemen, neuropsychiatrische problemen, en coping- en arbeidsproblematiek.
 • uitleg geven over verpleegkundige classificatiesystemen, het ICF-model (Internationale Classificatie van Functioneren) en modellen van verpleegkundig klinisch redeneren.
 • minimaal 4 gespreksvaardigheden benoemen en deze bewust toepassen tijdens gesprekken met parkinsonpatiënten, naasten, mantelzorgers en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van een individuele patiënt.
 • de regie voeren in het gesprek door het consult op te bouwen, met een fundament voor het consult, door lijn aan te brengen en vast te houden in het gesprek, ook bij breedsprakige patiënten
 • het model van gedeelde besluitvorming uitleggen en toepassen tijdens gesprekken met parkinsonpatiënten.
 • parkinsonpatiënten en hun naasten coachen in het behouden of bevorderen van zelfmanagementvaardigheden.
 • de multidisciplinaire zorg voor parkinsonpatiënten coördineren en benoemen welke vaardigheden en randvoorwaarden essentieel zijn.
 • parkinsonpatiënten uitleg geven over de wet- en regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie.
 • een verpleegkundig spreekuur of huisbezoek organiseren en kan hierin belangrijke voorwaarden benoemen.
 • zich uitdrukken op schrift en tijdens presentaties waarbij communicatievaardigheden worden toegepast en wetenschappelijke literatuur wordt geïntegreerd.
 • de principes van evidence based handelen benoemen en kan wetenschappelijke literatuur opzoeken in PubMed.


Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing digitaal de studiehandleiding, de Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson en overige scholingsdocumenten. Op de eerste opleidingsdag ontvangt u de richtlijn in boekvorm (t.w.v. € 27,50).


Docenten

Anneloes de Zoete is de opleidingscoördinator en werkt als expert verpleegkundige voor het ParkinsonNet coördinatiecentrum.

Klik hier voor een overzicht van de docenten van de opleiding 2019/2020.


Deelnamevoorwaarden en privacyverklaring

Na het afronden van de opleiding tot parkinsonverpleegkundige krijgt u toegang tot Mijn ParkinsonNet en wordt u gevraagd nogmaals akkoord te geven voor de deelnamevoorwaarden en privacyverklaring. Na akkoord bent u ParkinsonNet zorgverlener en aangesloten bij ParkinsonNet.

Studiebelasting

Studiebelasting*

De opleiding bestaat uit tien scholingsdagen en circa zestig uur zelfstudie (inclusief kennistoets en praktijkopdracht).

Maandag 6 september 2021

Maandag 4 oktober 2021

Maandag 1 november 2021

Maandag 13 december 2021

Maandag 10 januari 2022

Maandag 7 februari 2022

Maandag 7 maart 2022

Maandag 11 april 2022

Maandag 16 mei 2022

Maandag 13 juni 2022


*Dagen zijn onder voorbehoud.


Voorbereidingsopdracht

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing digitaal de studiehandleiding, waar de voorbereidingsopdrachten in vermeld staan.


Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • diploma verpleegkundige of verpleegkundig specialist (mbo/hbo/master);
 • geldige BIG-registratie;
 • een aanstelling als verpleegkundige of verpleegkundig specialist binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting;
 • Ervaring met het begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson;
 • Lezen van de deelnamevoorwaardenLocatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?