Cursus parkinson voor verpleegkundigen 2023 (tweedaagse)

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans als verpleegkundige hen beter te begeleiden en schrijf u in voor deze tweedaagse cursus.

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans als verpleegkundige hen beter te begeleiden en schrijf u in voor deze tweedaagse cursus.

Inhoud

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij naast de motorische klachten (als tremor, stijfheid en traagheid) ook sprake is van non-motorische klachten (cognitie, stemming, gedrag, mictie). De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door een diversiteit aan problemen die vaak een nadelige invloed hebben op elkaar. Dit maakt de zorg voor parkinsonpatiënten complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering.


Leerdoelen

Binnen deze tweedaagse basiscursus staat de anatomie en fysiologie van de ziekte van Parkinson centraal, evenals de kennis over de verpleegkundige, medische en multidisciplinaire behandelmogelijkheden. De basiscursus richt zich op de zorg in de praktijk. Tijdens deze cursus leert u de vereiste competenties om de beste zorg te bieden aan parkinsonpatiënten en hun naasten volgens de landelijke verpleegkundige richtlijn.

 • De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen
 • Medicamenteuze  en niet medicamenteuze behandelingen
 • Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson
 • Cognitieve en neuropsychiatrische problematiek          
 • Voedingsproblemen                                                   
 • Slikstoornissen
 • Communicatieproblematiek     
 • Mobiliteitsproblematiek                                                         
 • Activiteiten en participatieproblemen

Doordat het maximum aantal deelnemers 20 is, karakteriseert deze cursus zich juist als laagdrempelig en interactief met voldoende ruimte voor (eigen) praktijkvoorbeelden. 


Inhoud cursus aan de hand van de 7 CanMEDSrollen

Vakinhoudelijk handelen:

 • De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen
 • Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen
 • Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson
 • Cognitieve en neuropsychiatrische problemen               
 • Voedingsproblemen                                                   
 • Slikstoornissen
 • Communicatieproblemen
 • Mobiliteitsproblemen
 • Activiteiten en participatieproblemen 

Communicator:

 • Het uitvoeren van psychosociale zorg en begeleiding

Samenwerking:

 • Het multidisciplinair samenwerken

Kennis en wetenschap:

 • Evidence based practice

Maatschappelijk handelen:

 • Preventie en GVO


Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de cursus digitaal de studiehandleiding, de Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van parkinson en overige cursusdocumenten. Op de eerste cursusdag ontvangt u de richtlijn in boekvorm (t.w.v. € 27,50).


Certificering

Deze cursus voldoet aan de landelijke regeling van ParkinsonNet en de VenVN Werkgroep Parkinsonverpleegkundigen. Na het afronden van deze cursus ontvangt u een digitaal certificaat.


NB: na het volgen van deze cursus wordt u geen deelnemer van ParkinsonNet en daarom ook niet vermeld op de Parkinson Zorgzoeker.

Docenten

 • Marjolein Berrevoets-Aerts

  Neuroloog in St. Annaziekenhuis, Helmond

 • Peter-Jan Verdonk

  Verpleegkundig specialist psychiatrie, Radboudumc

 • Wilfred van der Maas

  Expert fysiotherapie en oefentherapie ParkinsonNet coördinatiecentrum Nijmegen. Geriatriefysiotherapeut bij Fysiotherapeutisch Centrum Heerde.

 • Anke Elbers

  Verpleegkundig specialist neurologie, Parkinson Expertisecentrum Radboudumc

 • Janna Maas

  Expert logopedie ParkinsonNet coördinatiecentrum Nijmegen.

 • Karin Overbeek

  Expert diëtetiek ParkinsonNet coördinatiecentrum Nijmegen. Diëtist De Zorggroep (Noord en Midden Limburg).

 • Irma Jansen

  Expert ergotherapie ParkinsonNet coördinatiecentrum Nijmegen. Ergotherapeut, Parkinson Expertisecentrum Radboudumc.

 • Hendriëtte Fasen

  Verpleegkundig specialist Parkinson Expertisecentrum Radboudumc. Coördinator verpleegkundigen/verzorgenden ParkinsonNet

Studiebelasting

De cursus bestaat uit twee dagen en een eindopdracht.

Dag 1: dinsdag 24 januari 2023 (08.30 - 17.00 uur)

Dag 2: dinsdag 14 februari 2023 (08.30 - 17.00 uur)


Voorbereidingsopdracht

De verwachte zelfstudie tijd is twaalf uur. U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de cursus digitaal de studiehandleiding, waar de voorbereidingsopdrachten in vermeld staan.


Toelatingseisen

Toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4/5 die werken met mensen met de ziekte van Parkinson binnen ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrie en de thuiszorg.

Om toegelaten te worden tot deze cursus is het volgende vereist:

 • diploma tot verpleegkundige (mbo/hbo);
 • werken als verpleegkundige binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting;
 • een aanstelling waarbij je zorgt voor één of meerdere patiënten met de ziekte van Parkinson;
 • geldige BIG-registratie.


Bent u verpleegkundige in opleiding of verpleegkundige in opleiding tot specialist? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor een scholing bij ParkinsonNet.Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?