Interesselijst Opleiding tot parkinsonverpleegkundige 2022/2023

Verwacht! Wilt u op de hoogte gebracht worden over oa de datums en inschrijving van deze scholing? Schrijf u dan nu in voor de interesselijst!

Verwacht! Wilt u op de hoogte gebracht worden over oa de datums en inschrijving van deze scholing? Schrijf u dan nu in voor de interesselijst!

Inhoud

Verwacht! In januari 2022 zijn de datums bekend en wordt de inschrijving geopend. Wilt u op de hoogte gebracht worden, zodra wij hier meer informatie over hebben? Schrijf u dan nu in voor de interesselijst!


De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij naast de motorische klachten (als tremor, stijfheid en traagheid) ook sprake is van non-motorische klachten (cognitie, stemming, gedrag, mictie). De ziekte van Parkinson worden gekenmerkt door een diversiteit aan problemen die vaak een nadelige invloed hebben op elkaar. Dat maakt de zorg voor parkinsonpatiënten complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering. De parkinsonverpleegkundige heeft in deze multidisciplinaire aanpak een coördinerende taak en is voor de patiënt en zijn naasten een deskundige begeleider tijdens het (langdurige) ziekteproces.

De opleiding is ontwikkeld vanuit de praktijk waarin de parkinsonverpleegkundige zich begeeft. In deze opleiding leert u de vereiste competenties om de beste zorg te bieden aan parkinsonpatiënten en hun naasten. De opleiding bestaat uit verschillende onderwijsactiviteiten zoals hoorcolleges en onderwijsleergesprekken, vaardigheidsonderwijs, online onderwijs, discussievormen, praktijkopdrachten, patiëntenverhalen en het werken met simulatiepatiënten.


Inhoud opleiding aan de hand van de 7 CanMEDSrollen

 • Vakinhoudelijk handelen: de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen, medische behandeling, paramedische behandeling, motorische en niet-motorische symptomen (cognitie, autonome functie, slaap, gedrag en stemming), seksualiteit, coping, arbeid, zelfmanagement, klinisch redeneren, gezamenlijke besluitvorming en palliatieve zorg.
 • Maatschappelijk handelen: ethisch redeneren;
 • Samenwerking: multidisciplinair samenwerken, coördineren;
 • Kennis en wetenschap: (verpleegkundige) classificatiemodellen, evidence based handelen;
 • Communicatie: regievoering en gespreksvaardigheden, familiegesprekken;
 • Professionaliteit en kwaliteit: profileren, organiseren van verpleegkundig spreekuur, regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie, presentatievaardigheden.


Leerdoelen

De deelnemer kan na de opleiding:

 • aan parkinsonpatiënten, hun naasten, andere zorgverleners of instanties en het multidisciplinaire ParkinsonNet(werk) concrete uitleg geven over de functie en de rollen van de parkinsonverpleegkundige.
 • aan parkinsonpatiënten en hun naasten uitleg geven over de pathogenese en (para)medische behandelingen bij de ziekte van Parkinson.
 • verpleegkundige diagnoses vaststellen en interventies beschrijven met betrekking tot responsfluctuaties, motorische symptomen, autonome functiestoornissen, slaapstoornissen, seksuologische problemen, neuropsychiatrische problemen, en coping- en arbeidsproblematiek.
 • uitleg geven over verpleegkundige classificatiesystemen, het ICF-model (Internationale Classificatie van Functioneren) en modellen van verpleegkundig klinisch redeneren.
 • minimaal 4 gespreksvaardigheden benoemen en deze bewust toepassen tijdens gesprekken met parkinsonpatiënten, naasten, mantelzorgers en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van een individuele patiënt.
 • de regie voeren in het gesprek door het consult op te bouwen, met een fundament voor het consult, door lijn aan te brengen en vast te houden in het gesprek, ook bij breedsprakige patiënten
 • het model van gedeelde besluitvorming uitleggen en toepassen tijdens gesprekken met parkinsonpatiënten.
 • parkinsonpatiënten en hun naasten coachen in het behouden of bevorderen van zelfmanagementvaardigheden.
 • de multidisciplinaire zorg voor parkinsonpatiënten coördineren en benoemen welke vaardigheden en randvoorwaarden essentieel zijn.
 • parkinsonpatiënten uitleg geven over de wet- en regelgeving bij ziekte en arbeidsintegratie.
 • een verpleegkundig spreekuur of huisbezoek organiseren en kan hierin belangrijke voorwaarden benoemen.
 • zich uitdrukken op schrift en tijdens presentaties waarbij communicatievaardigheden worden toegepast en wetenschappelijke literatuur wordt geïntegreerd.
 • de principes van evidence based handelen benoemen en kan wetenschappelijke literatuur opzoeken in PubMed.


Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing digitaal de studiehandleiding, de Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson en overige scholingsdocumenten. Op de eerste opleidingsdag ontvangt u de richtlijn in boekvorm (t.w.v. € 27,50).


Docenten

Anneloes de Zoete en Hendriëtte Fasen zijn de opleidingscoördinator en werken als expert verpleegkundige voor het ParkinsonNet coördinatiecentrum.

Klik hier voor een overzicht van de docenten van de opleiding 2020/2021.


Deelnamevoorwaarden en privacyverklaring

Na het afronden van de opleiding tot parkinsonverpleegkundige krijgt u toegang tot Mijn ParkinsonNet en wordt u gevraagd nogmaals akkoord te geven voor de deelnamevoorwaarden en privacyverklaring. Na akkoord bent u ParkinsonNet zorgverlener en aangesloten bij ParkinsonNet.

Studiebelasting

Studiebelasting*

De datums zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, worden ze op hier gepubliceerd.


Voorbereidingsopdracht

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing digitaal de studiehandleiding, waar de voorbereidingsopdrachten in vermeld staan.


Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Diploma verpleegkundige (mbo/hbo/master);
 • Geldige BIG-registratie;
 • Minimaal één jaar werkervaring als BIG-geregistreerd verpleegkundige;
 • Werkzaam binnen de intramurale, transmurale of extramurale zorg;
 • Tijdens de opleiding ben je werkzaam bij mensen met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme
 • Lezen van de deelnamevoorwaarden

Heeft u een andere (voor)opleiding en/of functie? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor deelname aan deze of een andere scholing bij ParkinsonNet.


Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?