Interesselijst PWR! Powertraining bij parkinson
Alleen ParkinsonNet deelnemers kunnen zich inschrijven voor deze scholing.

Verwacht najaar 2020! Aan de slag met praktische oefeningen met grote amplitude en hoge snelheid. De trainers maken de vertaalslag naar het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Je leert de interventies direct toe te passen in de ergo- of fysio-praktijk.

Verwacht najaar 2020! Aan de slag met praktische oefeningen met grote amplitude en hoge snelheid. De trainers maken de vertaalslag naar het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Je leert de interventies direct toe te passen in de ergo- of fysio-praktijk.

Inhoud

De scholing start met een korte theoretische achtergrond over de meerwaarde van PWR bij de ziekte van Parkinson. Vervolgens gaat u praktisch aan de slag om de "Basic4" van PWR te leren. In de loop van de dag zijn patiënten aanwezig om ook daadwerkelijk praktisch aan de slag te gaan. Er is continu aandacht voor hoe u PWR integreert in uw behandeling. U leert over de mogelijkheid tot 'leren' bij mensen met parkinson en gaat ude 'PWRmoves' trainen. Op beide scholingsdagen wordt steeds de koppeling gemaakt van oefening naar dagelijkse handelingen en activiteiten, zoals uit bed komen, de afwasmachine uitpakken en eten.

Om een idee te krijgen van het programma, vindt u hier een brochure van de workshop zoals deze in Amerika wordt gegeven. De training wordt - aangepast aan de voorkennis van u als ParkinsonNet therapeut - min of meer in deze vorm aangeboden. De training is volledig in het Engels.


Leerdoelen

U leert:

  • de laatste evidentie voor (het belang van) bewegen bij de ziekte van Parkinson en parkinsonismen;
  • de rationale achter de PWR! training;
  • inzicht te krijgen in de belangrijkste voorwaarden van een oefenprogramma bij de ziekte van Parkinson;
  • oefeningen op basis van de PWR! principes uit te voeren;
  • patiëntspecifieke oefeningen op basis van PWR! op te stellen;
  • patiënten te begeleiden in het uitvoeren van oefeningen op basis van PWR!;
  • patiënten te begeleiden het nieuw geleerde onderdeel te maken van dagelijkse handelingen en te integreren in het dagelijkse leven.


Na afloop van deze training bent u geregistreerd PWR therapeut. Dat wil zeggen dat u de PWRMoves en hetgeen wat u leert tijdens de training, kunt implementeren in uw eigen behandeling(en).


Wilt u meer weten over PWR? Kijk op www.pwr4life.org.


Wat zeggen uw collega's over de PWR powertraining?

"De training is heel praktisch toepasbaar; het gaf ideeën voor nieuwe oefeningen of het uitbreiden van oefeningen"

"De getoonde oefeningen zijn direct in praktijk toepasbaar. Simpel en doeltreffend."

 "Ik heb vooral geleerd dat de doelen voor parkinsonpatiënten hoger en scherper gesteld kunnen worden en dat we niet te snel moeten meegaan in de perceptie van veel ouderen dat doelen niet te hoog mogen liggen."

Studiebelasting

De scholing bestaat uit twee scholingsdagen van 09.00 tot 17.00 uur en circa drie uur zelfstudie.


Voorbereidingsopdracht

Voor deze trainingsdag dient u een aantal artikelen te lezen ter voorbereiding.


Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de training, moet u aan de volgende eis voldoen:


Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?