Cursus parkinson voor verzorgenden 2020

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans hen beter te begeleiden en schrijf u in! De locatie voldoet aan de laatste RIVM richtlijnen.

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans hen beter te begeleiden en schrijf u in! De locatie voldoet aan de laatste RIVM richtlijnen.

Inhoud

Binnen de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is de ziekte van Parkinson;
 • De ziekte van Parkinson en behandeling in de gevorderde fase;
 • Medicatie en de ziekte van Parkinson;
 • Mobiliteitsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Cognitieve, emotionele en gedragsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Autonome - en slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson;
 • Slik en voedingsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Uitscheidingsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Communicatieproblemen bij de ziekte van Parkinson.


Inhoud cursus aan de hand van de 7 CanMEDSrollen

Vakinhoudelijk handelen: De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen, Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen, Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson bij de ADL, mobiliteitsproblemen, communicatie – en slikproblemen, Cognitieve en neuropsychiatrische problemen.

Communicator:Uitvoeren van psychosociale zorg en begeleiding

Samenwerking: Multidisciplinair samenwerken

Kennis en wetenschap: Evidence based practice

Maatschappelijk handelen: Preventie en GVO


Leerdoelen

Basiskennis en -interventies met betrekking tot de ziekte van Parkinson voor de verzorging binnen de gevorderde fase.


Toelatingseisen

 • diploma verzorgende (3-IG)
 • werken binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting.
 • een aanstelling waarbij je zorgt voor één of meerdere patiënten met de ziekte van Parkinson


Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing digitaal de studiehandleiding.


Studiebelasting

De cursus bestaat uit één scholingsdag

Maandag 18 november 2019 om 09.00 - 17.00 uur


Voorbereidingsopdracht

Voor deze cursus is geen voorbereidingsopdracht.


Incompany

Deze scholing wordt ook incompany aangeboden op uw eigen locatie.

 • datum en tijd in overleg
 • 1 of 2 dagdelen
 • maximaal 15 deelnemers
 • kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van de scholing

Interesse? Stuur uw contactgegevens naar scholingen@parkinsonnet.nl. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor een incompany scholing binnen uw organisatie.

Studiebelasting

De cursus bestaat uit één scholingsdag

Maandag 28 september 2020 van 09.00 - 17.00 uur


Toelatingseisen

 • diploma verzorgende (3-IG)
 • werken binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting.
 • een aanstelling waarbij je zorgt voor één of meerdere patiënten met de ziekte van Parkinson

Locatie

Omgeving Nijmegen
Stationsplein 1
Nijmegen
Stationsplein 1
Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?