Europese richtlijn fysiotherapie bij parkinson (verwacht)
Alleen ParkinsonNet deelnemers kunnen zich inschrijven voor deze scholing.

Tijdens deze scholing maakt u uitgebreid kennis met de nieuwste richtlijn en worden de nieuwste updates en ontwikkelingen besproken.

Tijdens deze scholing maakt u uitgebreid kennis met de nieuwste richtlijn en worden de nieuwste updates en ontwikkelingen besproken.

Inhoud

Binnen de scholing komen de volgende thema's komen aan bod:

 • Patiëntgerichtheid en zelfmanagement
 • Formuleren van SMART behandeldoelen
 • Nieuwe fysiotherapeutische meetinstrumenten (o.a. Dynamic Gait Index and Rapid Turns)
 • Eenvoudige bepaling valrisico
 • Nieuw fysiotherapeutisch behandelmodel met de onderdelen: exercise, pratice, compensatory strategies

 

Leerdoelen

Na de scholing heeft u:

 • inzicht in het nieuwe fysiotherapeutische behandelmodel
 • inzicht in de behandelparameters van enkele nieuwe fysiotherapeutische interventies, waaronder het trainen van dubbeltaken
 • kennis van het verschil ten opzichte van de huidige richtlijn.

 

Na de scholing kunt u:

 • het diagnostisch proces efficiënt en patiëntgericht vormgeven met behulp van de Pre-Assessment Information Form (PIF)
 • SMART formuleren van fysiotherapeutische doelen aan de hand van de Goal Attainment Scaling (GAS)
 • het zelfmanagement bij patiënten stimuleren bijvoorbeeld ten aanzien van beweeggedrag
 • het valrisico bepalen en effecten van therapie evalueren aan de hand van scores van (nieuwe) meetinstrumenten

 

Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing een link naar Dropbox waarin alle relevante scholingsdocumenten , waaronder de studiehandleiding, geplaatst worden.

Alle studiematerialen zijn inbegrepen bij de studiekosten.


Voorbereidingsopdracht

Voor deze scholingsdag dient u onderdelen van de richtlijn te lezen. Deze kunt u vinden op website van ParkinsonNet en KNGF. Specifieke informatie volgt circa vier weken voor aanvang van de scholing.

 

Studiebelasting

De scholing bestaat uit één lesdag, 5,5 contacturen en circa 2 uur zelfstudie.


Accreditatie

KNGF (AF en GE), ADAP* en Keurmerk*: wordt aangevraagd.

* wordt aangevraagd indien er meer dan vijf deelnemers aangesloten zijn bij dit kwaliteitsregister.

Docenten

 • Marlies van Nimwegen

  Expert fysiotherapie voor het ParkinsonNet coördinatiecentrum.

  Marlies van Nimwegen studeerde fysiotherapie en bewegingswetenschappen. Binnen de ParkinsonNet netwerken heeft ze een groot onderzoek gedaan naar (het stimuleren van) fysieke activiteit bij mensen met de ziekte van Parkinson, de ParkFit studie. Momenteel werkt ze als nationaal coördinator fysiotherapie en oefentherapie binnen ParkinsonNet en is ze docent bij de nationale scholingen. Daarnaast is ze eerste auteur van de Nederlandse bewerking van de Europese richtlijn Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson, gepubliceerd in 2017.

 • Maarten Nijkrake

  Fysiotherapeut & bewegingswetenschapper, internationaal coördinator ParkinsonNet fysiotherapie en oefentherapie, Radboudumc Nijmegen

  Maarten Nijkrake is coördinator Fysiotherapie van het ParkinsonNet Internationaal. Daarnaast is hij als fysiotherapeut en onderzoeker werkzaam bij het Radboudumc. Hij is gepromoveerd op de opzet, implementatie en wetenschappelijk evaluatie van ParkinsonNet. Ook is hij als docent betrokken bij diverse nationale en internationale scholingen vanuit ParkinsonNet.

Studiebelasting

Studiebelasting

De scholing bestaat uit één lesdag, 5,5 contacturen en circa 2 uur zelfstudie.


Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de training, moet u aan de volgende eis voldoen:

 • ParkinsonNet fysiotherapeut of oefentherapeut zijn.Locatie

Nog onbekend
Renier postlaan 4
Nijmegen
Renier postlaan 4
Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?