Cursus parkinson voor verzorgenden

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans hen beter te begeleiden en schrijf u in!

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans hen beter te begeleiden en schrijf u in!

Inhoud

Binnen de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is de ziekte van Parkinson;
 • De ziekte van Parkinson en behandeling in de gevorderde fase;
 • Medicatie en de ziekte van Parkinson;
 • Mobiliteitsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Cognitieve, emotionele en gedragsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Autonome - en slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson;
 • Slik en voedingsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Uitscheidingsproblemen bij de ziekte van Parkinson;
 • Communicatieproblemen bij de ziekte van Parkinson.


Inhoud cursus aan de hand van de 7 CanMEDSrollen

Vakinhoudelijk handelen: De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen, Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen, Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson bij de ADL, mobiliteitsproblemen, communicatie – en slikproblemen, Cognitieve en neuropsychiatrische problemen.

Communicator:Uitvoeren van psychosociale zorg en begeleiding

Samenwerking: Multidisciplinair samenwerken

Kennis en wetenschap: Evidence based practice

Maatschappelijk handelen: Preventie en GVO


Leerdoelen

Basiskennis en -interventies met betrekking tot de ziekte van Parkinson voor de verzorging binnen de gevorderde fase.


Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing een link naar Dropbox waarin alle relevante scholingsdocumenten, waaronder de studiehandleiding, geplaatst worden. 


Incompany

Deze scholing wordt ook incompany aangeboden op uw eigen locatie.

 • datum en tijd in overleg
 • 1 of 2 dagdelen
 • maximaal 15 deelnemers
 • kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van de scholing

Interesse? Stuur uw contactgegevens naar scholingen@parkinsonnet.nl. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor een incompany scholing binnen uw organisatie.

Docenten

 • Anneloes de Zoete

  Parkinsonverpleegkundige Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en expert verpleegkundige ParkinsonNet.

  Anneloes is de opleidingscoördinator van de opleiding tot parkinsonverpleegkundige en expert verpleegkundige voor het ParkinsonNet coördinatiecentrum. De overige docenten voor deze cursus volgen binnenkort.

 • Chyntia Geutjes

  Parkinsonverpleegkundige, Radboudumc Nijmegen / Parkinsoncentrum (ParC)

Studiebelasting

De cursus bestaat uit één scholingsdag. Maandag 18 november 2019 om 09.00 - 17.00 uur.


Voorbereidingsopdracht

Voor deze cursus is er geen voorbereidingsopdracht.


Toelatingseisen

 • diploma verzorgende (3-IG)
 • werken binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting.
 • een aanstelling waarbij je zorgt voor één of meerdere patiënten met de ziekte van Parkinson

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?