Cursus parkinson voor verpleegkundigen (tweedaagse)

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans als verpleegkundige hen beter te begeleiden en schrijf u in voor deze tweedaagse cursus.

Moeite met communiceren en mobiel blijven, voedingsproblemen en slikstoornissen. Herkent u dit bij uw parkinsonpatiënten? Grijp dan nu uw kans als verpleegkundige hen beter te begeleiden en schrijf u in voor deze tweedaagse cursus.

Inhoud

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij naast de motorische klachten (als tremor, stijfheid en traagheid) ook sprake is van non-motorische klachten (cognitie, stemming, gedrag, mictie). De ziekte van Parkinson word gekenmerkt door een diversiteit aan problemen die vaak een nadelige invloed hebben op elkaar. Dit maakt de zorg voor parkinsonpatiënten complex en vereist (meestal) een multidisciplinaire benadering.


Leerdoelen

Binnen deze tweedaagse basiscursus staat de anatomie en fysiologie van de ziekte van Parkinson centraal, evenals de kennis over de verpleegkundige, medische en multidisciplinaire behandelmogelijkheden. De basiscursus richt zich op de zorg in de praktijk. Tijdens deze cursus leert u de vereiste competenties om de beste zorg te bieden aan parkinsonpatiënten en hun naasten volgens de landelijke verpleegkundige richtlijn.

 • De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen
 • Medicamenteuze  en niet medicamenteuze behandelingen
 • Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson
 • Cognitieve en neuropsychiatrische problematiek          
 • Voedingsproblemen                                                   
 • Slikstoornissen
 • Communicatieproblematiek     
 • Mobiliteitsproblematiek                                                         
 • Activiteiten en participatieproblemen


Inhoud cursus aan de hand van de 7 CanMEDSrollen

Vakinhoudelijk handelen:

 • De ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen
 • Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen
 • Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson
 • Cognitieve en neuropsychiatrische problemen               
 • Voedingsproblemen                                                   
 • Slikstoornissen
 • Communicatieproblemen
 • Mobiliteitsproblemen
 • Activiteiten en participatieproblemen 

Communicator:

 • Het uitvoeren van psychosociale zorg en begeleiding

Samenwerking:

 • Het multidisciplinair samenwerken

Kennis en wetenschap:

 • Evidence based practice

Maatschappelijk handelen:

 • Preventie en GVO


Studiemateriaal

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de scholing een link naar Dropbox waarin alle relevante scholingsdocumenten, waaronder de studiehandleiding en de Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson, geplaatst worden. U ontvangt de richtlijn op dag één in boekvorm (t.w.v. € 27,50).


Certificering

Deze cursus voldoet aan de landelijke regeling van ParkinsonNet en de VenVN Werkgroep Parkinsonverpleegkundigen. Na het afronden van deze cursus ontvangt u een digitaal certificaat.


NB: na het volgen van deze cursus wordt u geen deelnemer van ParkinsonNet en daarom ook niet vermeld op de Parkinson Zorgzoeker.

Docenten

 • Marjolein Berrevoets-Aerts

  Neuroloog, St Anna Ziekenhuis Geldrop

  Aandachtsgebieden: Bewegingsstoornissen (parkinson en aanverwante aandoeningen alsook dystonie waarvoor botuline behandeling), Slaapstoornissen en Klinische neurofysiologie

 • Gabriël Roodbol

  Verpleegkundig specialist GGZ, Radboudumc, Praktijkopleider VS GGZ, Hogeschool Arnhem/ Nijmegen

 • Wilfred van der Maas

  ParkinsonNet (geriatrie)fysiotherapeut, Fysiomare in Apeldoorn. Expert fysiotherapie, ParkinsonNet Coördinatiecentrum.

 • Karin Overbeek

  ParkinsonNet diëtist, Zorggroep Noord- en Midden Limburg. Expert diëtetiek voor het ParkinsonNet coördinatiecentrum.

 • Jacqueline Deenen

  Verpleegkundig specialist Neurologie, Radboudumc Nijmegen / Parkinsoncentrum (ParC)

 • Anneloes de Zoete

  Parkinsonverpleegkundige Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Expert verpleegkundige, ParkinsonNet Coördinatiecentrum.

  Anneloes is de opleidingscoördinator van alle ParkinsonNet scholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

 • Irma Jansen

  ParkinsonNet ergotherapeut, Radboudumc Nijmegen / Parkinsoncentrum (ParC). Expert ergotherapie, ParkinsonNet Coördinatiecentrum.

 • Selma de Wit

  ParkinsonNet logopedist, Liemerije. Expert logopedie, ParkinsonNet Coördinatiecentrum.

Studiebelasting

De cursus bestaat uit twee dagen en een eindopdracht. De verwachte zelfstudie tijd is twaalf uur.

Dag 1: dinsdag 1 oktober 2019

Dag 2: dinsdag 5 november 2019


Voorbereidingsopdracht

U ontvangt 4 á 6 weken voorafgaand aan de cursus digitaal de studiehandleiding, waar de voorbereidingsopdrachten in vermeld staan. Op de eerste cursusdag wordt de eindopdracht nader toegelicht.


Toelatingseisen

Doelgroep: De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4/5 die werken met mensen met de ziekte van Parkinson binnen ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrie en de thuiszorg. Om toegelaten te worden tot deze cursus is het volgende vereist:

 • diploma verpleegkundige (mbo/hbo)
 • geldige BIG-registratie.
 • werken als verpleegkundige binnen een intramurale, transmurale of extramurale zorgsetting.
 • een aanstelling waarbij je zorgt voor één of meerdere patiënten met de ziekte van Parkinson

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen


Contact

Heeft u vragen over deze scholing?